Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

OAN HỒN TRONG MƯA (C16)

Đạo diễn: Pirun Anusuriya

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 16/09/2018

Giờ chiếu: 1:50 CH