Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

TRẬN BÓNG KINH HOÀNG (C18)

Đạo diễn: Scott Mann

Thể loại phim: Hành Động

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 15/09/2018

Giờ chiếu: 7:10 CH