Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

KẾ HOẠCH ĐÀO TẨU 2: ĐỊA NGỤC (C18)

Đạo diễn: Steven C. Miller

Thể loại phim: Hành động, Hồi hộp

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 12/07/2018

Giờ chiếu: 9:00 CH