Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

SELFIE VỚI THẦN CHẾT (C18)

Đạo diễn: Erdal Ceylan

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 15/06/2018

Giờ chiếu: 4:10 CH