Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

ĐỐI ĐẦU (C18)

Đạo diễn: Lin Oeding

Thể loại phim: Hành Động

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 18/04/2018

Giờ chiếu: 8:30 CH