Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

ĐÍCH TÔN ĐỘC ĐẮC (C13)

Đạo diễn: Trần Ngọc Giàu

Thể loại phim: Hài

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 17/02/2018

Giờ chiếu: 12:05 CH