Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

QUẢ TIM THÉP (C16)

Đạo diễn: Trương Lập Gia

Thể loại phim: Hành Động - Giả tưởng

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 14/02/2018

Giờ chiếu: 10:30 SA