Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

NHỮNG KẺ BẤT BẠI (C18)

Đạo diễn: Christian Gudegast

Thể loại phim: Hành Động

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 14/02/2018

Giờ chiếu: 6:30 CH