Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

BẬC THẦY CỦA NHỮNG GIẤC MƠ (P)

Đạo diễn: Michael Gracey

Thể loại phim: TÂM LÝ XH - ÂM NHẠC

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 14/01/2018

Giờ chiếu: 4:20 CH