Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

CẠM BẪY – HƠI THỞ CỦA QUỶ (C18)

Đạo diễn: Nguyễn Quang Tuyến

Thể loại phim: Hành Động

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 13/01/2018

Giờ chiếu: 7:20 CH