Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

GIAO ƯỚC CHẾT (C18)

Đạo diễn: Sophon Sakdaphisit

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 08/12/2017

Giờ chiếu: 8:45 CH