Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

VÙNG TRỜI DIỆT VONG (C18)

Đạo diễn: Liam O'Donnell

Thể loại phim: Hành động, Viễn tưởng

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 08/12/2017

Giờ chiếu: 3:20 CH